Výkony ambulantnej chirurgie

Niektoré ochorenia je potrebné liečiť malým chirurgickým zákrokom.

Limitujúcimi pre ambulantnú chirurgiu sú najmä:

 • spolupráca pacienta (pacient musí byť dostatočne spolupracujúci, čo sa týka najmä detí)
 • bolesť pacienta, ktorá musí byť zvládnuteľná lokálnou anestéziou
 • rozsah potrebného výkonu najmä z titulu predpokladaného krvácania

 

Z uvedeného vyplýva, že ide o výkony, ktoré sa týkajú samotnej kože a podkožnej vrstvy a podobne:

 • kožné znamienka (najlepšie po indikácii kožným lekárom, ktorý odporučí rozsah zákroku),
 • iné kožné útvary ako bradavice, kožné výrastky
 • aterómy (útvary v koži a podkoží vznikajúce pri zapchatej mazovej žľaze)
 • lipómy (nádory v podkoží z tukového tkaniva)
 • fibrómy (nádory v podkoží zo spojivového tkaniva)
 • malé zápalové útvary v koži a podkoží
 • staré a nepekné jazvy (je možné vybrať a nanovo zošiť jemným plastickým stehom a prístupom)
 • zarastajúce nechty a plastika nechtového lôžka
 • nástrih podjazykovej uzdičky/uzdičky hornej pery
 • korekcia natrhnutých/roztrhnutých uší
 • korekcia starých jaziev
 • plastika krátkej uzdičky penisu alebo korekcia jazvy po poranení

Ako to všetko prebieha

Pacient je poučený o potrebe zákroku s podrobným vysvetlením a odpoveďou na všetky otázky, je poučený taktiež o cene zákroku.

Pacient podpíše informovaný súhlas s výkonom.

Samotný výkon prebehne buď priamo alebo následne v dohodnutom čase.

Všetky zákroky sú vykonané na polohovateľnom operačnom stole pri plnom komforte pacienta aj operatéra za prísne sterilných podmienok, použitia jemnej chirurgickej techniky a špičkových nástrojov. Pri deťoch je prítomnosť rodičov samozrejmosťou.

Po výkone je odobraté tkanivo (ak je to potrebné z medicínskeho hľadiska) odoslané na ďalšie mikroskopické vyšetrenie.

Pacient prichádza na kontrolu, kedy sa rana preväzuje, vyberajú sa stehy, odovzdáva sa informácia o vykonanom mikroskopickom vyšetrení, odporúča sa ďalší postup.

V prípade, že pacient je odoslaný iným lekárom v zmluvnom vzťahu s príslušnou zdravotnou poisťovňou s vypísanou žiadankou na histologické vyšetrenie, toto vyšetrenie sa už u nás neplatí.