„Primum non nocere“

Všetko, čo robíme pre pacienta, robíme s úmyslom mu pomôcť. Využívame na to naše vedomosti, skúsenosti a kvalitné materiálno-technické zázemie.
Všetko, čo robíme pre pacienta, robíme len s jeho predchádzajúcim súhlasom.
Vždy pamätáme na to, aby sme pacientovi určite našim počínaním neublížili.

Komplexná chirurgická starostlivosť

Výkony ambulantnej chirurgie

Viac informácií

Jednodňová chirurgia v detskom veku

Viac informácií

Operačné zákroky

Viac informácií

Chirurgická ambulancia pre deti a dospelých

Viac informácií

Posudková činnosť

Viac informácií

Kto sme?

Zdravotnícke zariadenie, ktoré sa špecializuje na riešenie takých ochorení a stavov, ktoré sú liečiteľné v rámci jedného dňa.

Špecializujeme sa na pacientov detského veku, ale venujeme sa tiež malej (ambulantnej) chirurgii dospelých.

Našou doménou sú chirurgické ochorenia detského veku v odboroch detskej chirurgie a urológie, detských úrazov a pod.

Vykonávame malé ambulantné zákroky ako je odstránenie rôznych kožných a podkožných afekcií (znamienka, lipómy, fibrómy a pod.) v lokálnej anestézii za použitia najmodernejších atraumatických šijacích plastických materiálov.

Ošetríme vás bez čakania po telefonickej objednávke.

Výkony ambulancie nie sú zazmluvnené zdravotnými poisťovňami, všetky výkony sú plne hradené – pozri cenník.

MUDr. Adam Hochel, PhD., MPH.

  • revízny posudkový lekár
  • ordinár pre detskú chirurgiu FNsP Žilina
  • pracoval v DFNsP Bratislava, DFNsP Banská Bystrica, UN Bratislava, Šrobárovom ústave DTaRCH
  • absolvoval viaceré odborné pobyty vo Veľkej Británii, USA, Indii, Singapure
  • doktorát z odboru chirurgia/detská chirurgia 2013
  • odborník na riadenie verejného zdravotníctva 2010
  • atestácia z odboru detská chirurgia 2006
  • atestácia z odboru chirurgia 1998
  • absolvent LF UK v Bratislave 1995