Posudková činnosť

V prípade vašej požiadavky vieme poskytnúť  relevantné know-how pri odškodňovaní škôd na zdraví v súvislosti s úrazmi, či inými chirurgickými ochoreniami smerom ku komerčným poisťovniam.

Buď vystavíme prvotný posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia alebo prehodnotíme posudky iných lekárov.

Aj na tento úkon je potrebné sa vopred objednať.

V dohodnutom termíne je potrebné priniesť všetku relevantnú zdravotnú dokumentáciu z hospitalizácií a predchádzajúcich ošetrení.