Jednodňová chirurgia v detskom veku

Skúsenosti ukazujú, že deti lepšie znášajú bolesti a pooperačný diskomfort doma v okruhu svojich blízkych, kde zároveň nie sú ohrozené nemocničnými nákazami. Preto je práve pre detského pacienta s jednoduchším chronickým chirurgickým ochorením, ktorý pooperačne nevyžaduje žiadnu ďalšiu lekársku starostlivosť, vhodný model tzv. jednodňovej chirurgie. 

Spektrum vykonávaných zákrokov formou jednodňovej chirurgie určuje legislatívny rámec a zmluvy so zdravotnými poisťovňami.

Pre nás je však dôležité najmä dosiahnutie dobrého výsledku a zabezpečenia maximálnej bezpečnosti dieťaťa počas zdravotnej starostlivosti. Zvažujeme preto veľmi dôsledne všetky zdravotné a sociálne riziká pred samotnou indikáciou chirurgického zákroku (najmä v celkovej anestézii) a individuálne pristupujeme ku všetkým našim pacientom, bez ohľadu na organizačnú či finančnú stránku veci.

Výkony jednodňovej chirurgie vykonávame v operačných priestoroch polikliniky ProCare na Betliarskej 17 v Bratislave – https://www.procare.sk/poliklinika/procare-betliarska/

Jednodňovým spôsobom je možné operovať  veľké množstvo diagnóz.  Z pohľadu platných predpisov (Odborné usmernenie MZSR o výkonoch jednodňovej zdravotnej starostlivosti zo dňa 31.8.2009) je spektrum výkonov jednodňovej starostlivosti u detí nasledovné:

Výkony jednodňovej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore 

 detská chirurgia

 • diagnostické biopsie kože, podkožia a svalov
 • excízie
 • nekrektómie
 • drenáž povrchového abscesu
 • operačné odstránenie benígnych alebo malígnych útvarov kože a podkožia (preaurikulárne výbežky, pigmentové névy, ateróm, lipóm, fibróm, dermoidná cysta)
 • operačné odstránenie zarastajúcich nechtov (resekcia a plastika nechtového lôžka)
 • operačná extrakcia malého osteosyntetického materiálu a vonkajších fixátorov
 • excízia a exstirpácia hemangiómu
 • excízia a exstirpácia lymfangiómu
 • exstirpácia a biopsia lymfatickej uzliny
 • operácia jednoduchej slabinovej prietrže
 • operácia jednoduchej pupočníkovej prietrže
 • operácia fimózy – cirkumcízia
 • operačná repozícia parafimózy
 • operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov
 • frenuloplastika pre frenulum breve
 • orchiopexia retinovaného hmatného semenníka (nie pri kryptorchizme)
 • plastické operácie1)
 • incízia perianálneho abscesu

pediatrická urológia 

 • operácia fimózy – cirkumcízia
 • operačná repozícia parafimózy
 • operácia jednoduchej hydrokély u chlapcov
 • plastika varikokély
 • korekcia hypospádie
 • frenuloplastika pre frenulum breve
 • orchiopexia retinovaného hmatného semenníka  (nie pri kryptorchizme)
 • divulzia uretry pri stenóze ženskej uretry
 • dilatácia striktúry uretry
 • diagnostická cystoskopia
 • ureteroskopia

Viac o jednotlivých diagnózach pozri na operačné zákroky