Chirurgická ambulancia pre deti a dospelých

Na ambulanciu môže prísť akýkoľvek pacient po predchádzajúcom telefonickom dohovore, v rámci ktorého dohodneme presný čas vyšetrenia v súvislosti s očakávanou medicínskou potrebou.

Na vyšetrenie nie potrebný žiadny výmenný lístok, nakoľko naša ambulancia nie je platená z verejného zdravotného poistenia.

Predchádzajúca zdravotná dokumentácia k problému, ktorý ideme riešiť, môže skrátiť čas vyšetrenia a napomôcť jeho kvalite, preto je vítaná.

Akútne a neodkladné stavy nikdy neodmietneme a v rámci ordinačných hodín pre vás v rámci možností vytvoríme časový priestor. Aj tu je však odporúčaný predchádzajúci telefonický kontakt.

Ambulantné chirurgické zákroky

Na týchto zákrokoch sa dohodneme vždy pri prvotnom vyšetrení, kde na tento zákrok vznikne indikácia. Indikáciu môže vykonať aj iný lekár (napr. kožný).

Na prvom vyšetrení dohodneme presný čas výkonu, tak, ako vám to bude vyhovovať. V deň výkonu už za vyšetrenie neplatíte, platíte len cenu samotného výkonu.

V prípade, že vás na výkon indikuje iný lekár (napr. kožný), ktorý má zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou, je dobré, ak vám vypíše žiadanku na histologické vyšetrenie, ktoré následne už potom neplatíte. V tomto prípade príde výsledok vyšetrenia priamo indikujúcemu lekárovi.

Posudková činnosť

V prípade vašej požiadavky vieme poskytnúť  relevantné know-how pri odškodňovaní škôd na zdraví v súvislosti s úrazmi, či inými chirurgickými ochoreniami smerom ku komerčným poisťovniam.

Buď vystavíme prvotný posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia, alebo prehodnotíme posudky iných lekárov.

Aj na tento úkon je potrebné sa vopred objednať.

V dohodnutom termíne je potrebné priniesť všetku relevantnú zdravotnú dokumentáciu z hospitalizácií a predchádzajúcich ošetrení.

Jednodňová chirurgia

Rovnako ako pri ambulantných zákrokoch, indikácia vznikne pri základnom vyšetrení pacienta na našej ambulancii, kde vám vysvetlíme všetky podrobnosti o diagnóze a spôsobe chirurgickej liečby (pozri aj jednodňová chirurgia).

Samotný zákrok prebehne vo vysoko nadštandardnom zmluvnom zariadení v Bratislave, kde budú operovať a starať sa o vás naši lekári.

Následnú kontrolu po prepustení domov absolvujete opäť u nás.

Cenové podmienky doplatku za nadštandard pri operačnom zákroku preberieme pri indikačnom vyšetrení.