Cenník výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Názov položky Zahŕňa Cena
Základné vyšetrenie
(dieťa do 18 rokov)
Objednanie pacienta na daný čas elektronicky alebo telefonicky v rámci ordinačných hodín, resp. do 15.00, anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, navrhnutie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu, zdravotná dokumentácia, bežný spotrebný materiál – vždy sa platí pri prvej návšteve 25 €
Základné vyšetrenie
(dospelý)
Objednanie pacienta na daný čas elektronicky alebo telefonicky v rámci ordinačných hodín, resp. do 15.00, anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, navrhnutie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu, zdravotná dokumentácia, bežný spotrebný materiál – vždy sa platí pri prvej návšteve 30 €
Kontrolné vyšetrenie
(deti aj dospelý)
Objednanie na čas elektronicky alebo telefonicky v rámci ordinačných hodín, anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, navrhnutie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu, zdravotná dokumentácia – vždy sa platí pri kontrolnej návšteve do 30 dní od základného vyšetrenia 20 €
Základné vyšetrenie mimo ordinačných hodín
Po predchádzajúcom telefonickom dohovore Príplatok 100 %
Použitie sterilného nástroja napr. pri vyberaní stehov, malej incízii a podobne 5 €
Naloženie sádrovej dlahy – krátkej Materiál, samotný výkon sádrovania (všetky detské sádry na hornej končatine, predkolenie u malého dieťaťa do 10 rokov, predlaktie u dospelého) 15 €
Naloženie sádrovej dlahy – dlhej Materiál, samotný výkon sádrovania (detské sádry na dolnej končatine vysoké, na celú hornú končatinu alebo dolnú končatinu u dospelého) 20 €
Dosadrovanie sádrovej dlahy – krátkej Materiál, samotný výkon sádrovania (všetky detské sádry na hornej končatine, predkolenie u malého dieťaťa do 10 rokov, predlaktie u dospelého) 5 €
Dosadrovanie sádrovej dlahy – dlhej Materiál, samotný výkon sádrovania (detské sádry na dolnej končatine vysoké, na celú hornú končatinu alebo dolnú končatinu u dospelého) 10 €
Naloženie plastovej sádrovej dlahy Výkon, materiál sa účtuje zvlášť podľa použitého (cca 15-30€) 15 €
Sňatie sádry (aj plastovej) Výkon 10 €
Ošetrenie malej rany Zošitie rany do 3 cm v úrovni kože vrátane použitého materiálu a sterilných nástrojov a sterilného krytia rany, prípadne ošetrenie veľkej odreniny s potrebou extrakcie cudzích telies, ošetrenie popáleniny 30 €
Ošetrenie veľkej rany Zošitie rany nad 3 cm v úrovni kože, alebo aj podkožia, vrátane použitého materiálu a sterilných nástrojov a sterilného krytia rany, ošetrenie popáleniny 40 €
Excízia kožných útvarov a malých podkožných útvarov, korekcia malých jaziev a pod. Excízia, plastické zošitie vstrebateľným, alebo nevstrebateľným atraumatickým materiálom, sterilné krytie v lokálnej anestézii vrátane použitého materiálu a sterilných nástrojov, odoslanie materiálu na histologické vyšetrenie / každé ďalšie v jednom sedení 50 / 25 €
Excízia veľkých kožných a podkožných útvarov (nad 2cm) a všetkých útvarov na tvári Excízia, plastické zošitie vstrebateľným, alebo nevstrebateľným atraumatickým materiálom, sterilné krytie v lokálnej anestézii vrátane použitého materiálu a sterilných nástrojov, odoslanie materiálu na histologické vyšetrenie 60 €
Injekcie, punkcie a instilácie Punkcia kĺbu, hematómu, podanie liekov intraartikulárne, podanie kortikoidov do jazvy v sterilnom prostredí vrátane materiálu (bez liekov) 10 €
Nástrih uzdičky Strihanie podjazykovej uzdičky a/alebo uzdičky hornej pery (vyšetrenie sa hradí zvlášť) 15 €
Plastika ušného lalôčika Korekcia ušného lalôčika po natrhnutí/roztrhnutí náušnicou – jedno ucho/dve uši 60 / 100 €
Ošetrenie abscesu Výkon, materiál, preplach, ev. drenáž ev. lokálna anestézia 20 €
Plastika nechtového lôžka pre zarastajúci nechet Čiastočné odstránenie a plastika nechtového lôžka – výkon, materiál, lokálna anestézia 30 €
Odsránenie celého nechta Odstránenie celého nechta – výkon, materiál, lokálna anestézia 25 €
Dekonglutinácia prirastenej predkožky Manuálne/inštrumentálne stiahnutie prirastenej predkožky u chlapcov 10 €
Plastika krátkej uzdičky penisu (frenulum breve), ev. ošetrenie po poranení Výkon v lokálnej anestézii 75 €
Ošetrenie akútneho hemoroidu Výkon 10 €
Ostatné výkony Cena sa stanoví vzájomnou dohodou pred samotným výkonom
Posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia Vypracovanie posudku pre komerčné poistenie (školské úrazy, autonehody a pod.), pre pacientov ošetrených v rámci 1-day zľava 50% 50 €
Výkony sprievodných služieb poskytovaných inými poskytovateľmi a ceny liekov Napr. cena histologického vyšetrenia pre samoplatcov, cena kortikoidov a pod. Ceny v ambulancii

 

V Bratislave 1.1.2024

MUDr. Adam Hochel, PhD., MPH.