Chirurgická ambulancia pre deti a dospelých

Detská chirurgia a urológia

Komplexná ambulantná liečba v špecializačnom odbore:

 • konzultácie (bolesti brucha, problémy s vyprázdňovaním, pruh, hydrokéla, posudzovanie a ošetrovanie predkožky, zarastajúce nechty, neodpadnutý alebo zle sa hojaci pupočník novorodenca a pod.)
 • akútne úrazy (ošetrenie rán, zlomenín)
 • naloženie plastovej sádry
 • pooperačné dosledovanie (kontroly, vyberanie stehov, osteosyntetického materiálu)
 • malá ambulantná chirurgia (v lokálnej anestézii vo veku, v ktorom je to možné)
 • posúdenie indikácií k operáciám, druhý názor („second opinion“), odporúčanie vhodného pracoviska

Lekárska posudková činnosť

Vystavenie posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia po úrazoch pre komerčné poisťovne na základe zdravotnej dokumentácie a komplexného vyšetrenia pre deti aj dospelých.

Chirurgia dospelých

 • konzultácie
 • pooperačné dosledovanie (kontroly, vyberanie stehov, osteosyntetického materiálu)
 • malá ambulantná chirurgia na indikáciu kožného lekára alebo aj bez nej (v lokálnej anestézii)
 • chirurgická korekcia jaziev
 • posúdenie indikácií k operáciám, druhý názor („second opinion“), odporúčanie vhodného pracoviska
 • akútne stavy výnimočne na vyžiadanie