Plastová sadra – dobý pomocník v správnych rukách

Najmä v letnom období sú veľmi populárne tzv. plastové sadry (nie sú naozaj plastové, ale sú z polymerizovaných živíc na tkanom vlákne). Je to najmä preto, lebo sú ľahké, pevné, vode odolné, nezašpinia sa a v neposlednej miere si deti môžu vybrať nejakú peknú farbu…

 

Kedy je potrebná sadra

Ako všetci vieme, končatinu do sadry dávame kvôli zlomenine na jej znehybnenie, čo je základným predpokladom, aby sa kosť správne zahojila. Keď je zlomenina čerstvá a nie úlomky nie sú posunuté (tzv. nedislokovaná) dá vám na chirurg najprv sadrovú dlahu, čo je spevnenie po jednej strane končatiny, ktorú doviaže obväzom. Je to tak preto, lebo okolie čerstvej zlomeniny je opuchnuté a ešte môže ďalej puchnúť a obväz jej vytvorí priestor. Niekedy, sa takéto dlahy musia pre väčší opuch uvoľniť, čo sa vykoná ľahlo rozstrihnutím obväzu. Po odpuchnutí (3-5tich dňoch) sa môže zlomenina dosadrovať  – čiže zatočiť do sadry celá (vznikne cirkulárna sadra) a takto zostane počas celej doby hojenia. Niekedy sa sadra namočí, alebo zlomí, a vtedy ju treba prerábať, dotáčať, čo pre zlomeninu nie je dobré, lebo sa s ňou manipuluje a pri dokladaní ďalšej sadry nám rastie jej hmotnosť…

Ak je zlomenina s posunom úlomkov ( tzv.dislokovaná) postup je podobný ako je popísané vyššie len s tým rozdielom, že naloženiu sadrovej dlahy predchádza naprávanie, ev. aj operačné riešenie a celý proces dosadrovania sa tak môže o niekoľko dní predĺžiť.

 

Kedy môžeme dostať plastovú sadru

Plastová sadra nahrádza cirkulárnu sadru, čiže naložiť ju môžeme vtedy, keď je zlomenina stabilizovaná a odpuchnutá (pri nedislokovaných zlomeninách), resp. vtedy, keď je zlomenina už v čiastočnom štádiu zhojenia (pri dislokovaných zlomeninách), čo sa zistí RTG vyšetrením, alebo ak je zlomenina fixovaná aj nejakým operačne zavedeným kovovým materiálom a operačná rana je zhojená. Naložením plastovej dlahy v tomto štádiu využijeme jej všetky výhody ako sú pevnosť, nízka hmotnosť, odolnosť voči vode a takisto lepšiu presvietiteľnosť pri kontrolnom RTG vyšetrení.

Pozor!!!

  • Plastová sadra sa musí lekárom, ktorý pozná stav zlomeniny v zmysle uvedených kritérií a zapíše túto skutočnosť do zdravotnej dokumentácie.
  • Nie je dobré plastovú sadru nakladať v prvých 2-3 dňoch na čerstvú zlomeninu a je úplne kontraindikované nakladať plastovú sadru na úplne čerstvú zlomeninu.
  • Ak idete na dovolenku, je dobré, ak je plastová sadra naložená aspoň 12 hodín pred vašim odchodom, nakoľko je ešte priestor, ev. komplikácie s jej naloženia riešiť.

 

Koľko to stojí – prepláca takúto sadru zdravotná poisťovňa

Plastové sadry sú o niečo drahšie ako normálne a nepreplácajú ich zdravotné poisťovne. V princípe je cena materiálu okolo 10-15€, čo závisí od jej veľkosti. Samotný výkon je tiež o niečo zložitejší a časovo náročnejší. U nás vo 1-DAY Medical Center, účtujeme za naloženie plastovej sadry ScotchCast Plus od spoločnosti 3M 10€ (pozri napr.:  http://www.meditrade.sk/sk/nase-portfolio/spotrebny-material/3M/imobilizacia).

K výkonu je dobré sa telefonicky objednať a je potrebné si doniesť zdravotnú dokumentáciu v prípade, že zlomenina bola primárne ošetrovaná na inom pracovisku.