Cenník výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Názov položky Zahŕňa Cena
Základné vyšetrenie
(dieťa do 18 rokov)
Objednanie pacienta na daný čas telefonicky v rámci ordinačných hodín, resp. do 15.00, anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, navrhnutie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu, zdravotná dokumentácia, bežný spotrebný materiál – vždy sa platí pri prvej návšteve 12 €
Základné vyšetrenie
(dospelý)
Objednanie pacienta na daný čas telefonicky v rámci ordinačných hodín, resp. do 15.00, anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, navrhnutie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu, zdravotná dokumentácia, bežný spotrebný materiál – vždy sa platí pri prvej návšteve 15 €
Kontrolné vyšetrenie
(deti aj dospelý)
Objednanie na čas v rámci ordinačných hodín, resp. do 15.00, anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, navrhnutie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu, zdravotná dokumentácia – vždy sa platí pri kontrolnej návšteve 8 €
Základné vyšetrenie po 15 hod pracovný deň Po predchádzajúcom telefonickom dohovore Príplatok 50 %
Základné vyšetrenie sobota a nedeľa Po predchádzajúcom telefonickom dohovore Príplatok 100 %
Použitie sterilného nástroja napr. pri vyberaní stehov, malej incízii a podobne 2 €
Naloženie sádrovej dlahy – krátkej Materiál, samotný výkon sádrovania (všetky detské sádry na hornej končatine, predkolenie u malého dieťaťa do 10 rokov, predlaktie u dospelého) 10 €
Naloženie sádrovej dlahy – dlhej Materiál, samotný výkon sádrovania (detské sádry na dolnej končatine vysoké, na celú hornú končatinu alebo dolnú končatinu u dospelého) 15 €
Dosadrovanie sádrovej dlahy – krátkej Materiál, samotný výkon sádrovania (všetky detské sádry na hornej končatine, predkolenie u malého dieťaťa do 10 rokov, predlaktie u dospelého) 5 €
Dosadrovanie sádrovej dlahy – dlhej Materiál, samotný výkon sádrovania (detské sádry na dolnej končatine vysoké, na celú hornú končatinu alebo dolnú končatinu u dospelého) 7 €
Naloženie plastovej sádrovej dlahy Výkon, materiál sa účtuje zvlášť podľa použitého (cca 10-15€) 10 €
Sňatie sádry Výkon 5 €
Ošetrenie malej rany Zošitie rany do 5 cm v úrovni kože vrátane použitého materiálu a sterilných nástrojov a sterilného krytia rany, prípadne ošetrenie veľkej odreniny s potrebou extrakcie cudzích telies, ošetrenie popáleniny 10 €
Ošetrenie veľkej rany Zošitie rany nad 5 cm v úrovni kože, alebo aj podkožia, vrátane použitého materiálu a sterilných nástrojov a sterilného krytia rany, ošetrenie popáleniny 15 €
Excízia kožných útvarov a malých podkožných útvarov – znamienok, fibrómov, aterómov, korekcia malých jaziev a pod. Excízia, plastické zošitie vstrebateľným, alebo nevstrebateľným atraumatickým materiálom, sterilné krytie v lokálnej anestézii vrátane použitého materiálu a sterilných nástrojov, odoslanie materiálu na histologické vyšetrenie 35 €
Každá ďalšia v jednom sedení detto 15 €
Excízia veľkých kožných a podkožných útvarov – lipómy, veľké aterómy, korekcia veľkej jazvy a pod. Excízia, plastické zošitie vstrebateľným, alebo nevstrebateľným atraumatickým materiálom, sterilné krytie v lokálnej anestézii vrátane použitého materiálu a sterilných nástrojov, odoslanie materiálu na histologické vyšetrenie 45 €
Injekcie Odber krvi sterilným setom, podanie kortikoidov do jazvy, a pod. vrátane materiálu 5 €
Punkcie a instilácie Punkcia kĺbu, hematómu, podanie liekov intraartikulárne v sterilnom prostredí vrátane materiálu 8 €
Nástrih uzdičky Strihanie podjazykovej udičky a/alebo uzdičky hornej pery 15 €
Plastika ušného lalôčika Korekcia ušného lalôčika po natrhnutí/roztrhnutí náušnicou – jedno ucho 45 €
Plastika ušných lalôčikov Korekcia ušného lalôčika po natrhnutí/roztrhnutí náušnicou – dve uši 65 €
Ošetrenie abscesu Výkon v lokálnej anestézii, čistenie, preplach, drenáž, sterilné krytie 20 €
Ostatné výkony Cena sa stanoví vzájomnou dohodou pred samotným výkonom
Výkony sprievodných služieb poskytovaných inými poskytovateľmi Napr. cena histologického vyšetrenia a pod. Ceny v ambulancii