Cenník výkonov poskytovanej zdravotnej starostlivosti

Názov položky Zahŕňa Cena
Základné vyšetrenie
(dieťa do 18 rokov)
Objednanie pacienta na daný čas elektronicky alebo  telefonicky v rámci ordinačných hodín, resp. do 15.00, anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, navrhnutie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu, zdravotná dokumentácia, bežný spotrebný materiál (pri výkone nad 20€ zľava 20%)– vždy sa platí pri prvej návšteve 15 €
Základné vyšetrenie
(dospelý)
Objednanie pacienta na daný čas elektronicky alebo telefonicky v rámci ordinačných hodín, resp. do 15.00, anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, navrhnutie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu, zdravotná dokumentácia, bežný spotrebný materiál vždy sa platí pri prvej návšteve 20 €
Kontrolné vyšetrenie
(deti aj dospelý)
Objednanie na čas elektronicky alebo telefonicky v rámci ordinačných hodín, resp. do 15.00, anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, navrhnutie ďalšieho diagnostického a terapeutického postupu, zdravotná dokumentácia – vždy sa platí pri kontrolnej návšteve 10 €
Základné vyšetrenie po 15 hod pracovný deň Po predchádzajúcom telefonickom dohovore Príplatok 50 %
Základné vyšetrenie sobota a nedeľa Po predchádzajúcom telefonickom dohovore Príplatok 100 %
Použitie sterilného nástroja napr. pri vyberaní stehov, malej incízii a podobne 2 €
Naloženie sádrovej dlahy – krátkej Materiál, samotný výkon sádrovania (všetky detské sádry na hornej končatine, predkolenie u malého dieťaťa do 10 rokov, predlaktie u dospelého) 10 €
Naloženie sádrovej dlahy – dlhej Materiál, samotný výkon sádrovania (detské sádry na dolnej končatine vysoké, na celú hornú končatinu alebo dolnú končatinu u dospelého) 15 €
Dosadrovanie sádrovej dlahy – krátkej Materiál, samotný výkon sádrovania (všetky detské sádry na hornej končatine, predkolenie u malého dieťaťa do 10 rokov, predlaktie u dospelého) 5 €
Dosadrovanie sádrovej dlahy – dlhej Materiál, samotný výkon sádrovania (detské sádry na dolnej končatine vysoké, na celú hornú končatinu alebo dolnú končatinu u dospelého) 10 €
Naloženie plastovej sádrovej dlahy Výkon, materiál sa účtuje zvlášť podľa použitého (cca 10-15€) 10 €
Sňatie sádry (aj plastovej) Výkon 5 €
Ošetrenie malej rany Zošitie rany do 3 cm v úrovni kože vrátane použitého materiálu a sterilných nástrojov a sterilného krytia rany, prípadne ošetrenie veľkej odreniny s potrebou extrakcie cudzích telies, ošetrenie popáleniny 20 €
Ošetrenie veľkej rany Zošitie rany nad 3 cm v úrovni kože, alebo aj podkožia, vrátane použitého materiálu a sterilných nástrojov a sterilného krytia rany, ošetrenie popáleniny 25 €
Excízia kožných útvarov a malých podkožných útvarov – znamienok, fibrómov, aterómov, korekcia malých jaziev a pod. Excízia, plastické zošitie vstrebateľným, alebo nevstrebateľným atraumatickým materiálom, sterilné krytie v lokálnej anestézii vrátane použitého materiálu a sterilných nástrojov, odoslanie materiálu na histologické vyšetrenie / každé ďalšie v jednom sedení 35 / 15 €
Excízia veľkých kožných a podkožných útvarov – lipómy, veľké aterómy, korekcia veľkej jazvy a pod. Excízia, plastické zošitie vstrebateľným, alebo nevstrebateľným atraumatickým materiálom, sterilné krytie v lokálnej anestézii vrátane použitého materiálu a sterilných nástrojov, odoslanie materiálu na histologické vyšetrenie 45 €
Injekcie, punkcie a instilácie Punkcia kĺbu, hematómu, podanie liekov intraartikulárne, podanie kortikoidov do jazvy v sterilnom prostredí vrátane materiálu (bez liekov) 8 €
Punkcie a instilácie Punkcia kĺbu, hematómu, podanie liekov intraartikulárne v sterilnom prostredí vrátane materiálu 10 €
Nástrih uzdičky Strihanie podjazykovej uzdičky a/alebo uzdičky hornej pery (vyšetrenie sa hradí zvlášť) 20 €
Nástrih uzdičky (Sobota/Nedeľa) Len po predchádzajúcom dohovore 35 €
Plastika ušného lalôčika Korekcia ušného lalôčika po natrhnutí/roztrhnutí náušnicou – jedno ucho/dve uši 50 / 80 €
Ošetrenie abscesu Výkon, materiál, preplach, ev. drenáž ev. lokálna anestézia 15 €
Plastika nechtového lôžka pre zarastajúci nechet Čiastočné odstránenie a plastika nechtového lôžka – výkon, materiál, lokálna anestézia 30 €
Odsránenie celého nechta Odstránenie celého nechta – výkon, materiál, lokálna anestézia 20 €
Dekonglutinácia prirastenej predkožky Manuálne/inštrumentálne stiahnutie prirastenej predkožky u chlapcov 5 €
Plastika krátkej uzdičky penisu (frenulum breve), ev. ošetrenie po poranení Výkon v lokálnej anestézii 50 €
Ošetrenie akútneho hemoroidu Výkon 10 €
Ostatné výkony Cena sa stanoví vzájomnou dohodou pred samotným výkonom
Posudok o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia Vypracovanie posudku pre komerčné poistenie (školské úrazy, autonehody a pod.), pre pacientov ošetrených v rámci 1-day zľava 50% 50 €
Výkony sprievodných služieb poskytovaných inými poskytovateľmi a ceny liekov Napr. cena histologického vyšetrenia pre samoplatcov, cena kortikoidov a pod. Ceny v ambulancii

 

V Bratislave 1.1.2021

MUDr. Adam Hochel, PhD., MPH.